Realizacje





Politechnika Śląska


Naszym zadaniem było wyposażenie wydziału mechaniczno - technologicznego Politechniki Śląskiej pracowni analiz chemicznych którego zadaniem jest  przygotowanie materiałów graficznych oraz prace ze studentami w standardowych zajęciach zwiazanych z analizami chemicznymi, chemikaliami, trawienie próbek do zajęć dydaktycznych. W tym celu oprócz standardowych dygestoriów była potrzeba stworzenia dygostora pokazowego które pozwalało na umiejscowienie wokół niego 15 studentów. Wszystkie założenia były dopracowywane oraz spełniane ścisłą współpracą z klientem.



«  lista